Vital World

 

Handboek
Integrale Geneeskunde
„HEEL HET LEVEN“
Kosmisch, spiritueel, psychologisch, holistisch-wetenschappelijk,
medisch, sociaal, cultureel, ecologisch

Han M. Stiekema, arts & drs Mei Yu

cover-book5.jpg (21566 bytes)

 

Waarin opgenomen
„Stroomsysteem & Optimale Vitaliteit“
„Integrale Guasha Regeneratie“
„De Innerlijke Weg“

Heel de Wereld Publicatie
2017, 3e Volledig Herziene Druk

De Integrale Mens
Een Eenheid: spiritueel, psychologisch en lichamelijk in Harmonie
met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap

Een Nieuwe Gezondheidszorg
De Drie Echelons van Zelfzorg, Holistische en Technologische Geneeskunde

Heel het Leven
Een gezonde mens in een gezonde wereld
op een gezonde planeet

Handboek Integrale Geneeskunde „HEEL HET LEVEN“ inclusief het boekje STROOMSYSTEEM EN OPTIMALE VITALITEIT. Han M. Stiekema & MeiMei Yu. ISBN 978-90-70525-39-2. 472 pagina's Trefw.: gezondheid. 1993-2017 Copyright Han M. Stiekema & MeiMei Yu. Illustraties: Edith Bonarius.

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, opnamen, of op welke wijze ook, hetzij chemisch, electronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

De adviezen in dit boek vervangen op geen enkele wijze professioneel-medische hulp. Consulteer daarom in geval van ziekte altijd Uw arts. De schrijvers nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het onjuist toepassen van de hier gegeven informatie.

INHOUD

1. INLEIDING (1)
2. DE BASIS (2)
3. EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG (5)

Spiraal van Degeneratie
Big Brother
WHC Manifest
4. SUBSIDIARITEIT (18)
Gezondheidszorg bottom-up
5. HET STROOMSYSTEEM
(22)

Fundament van Zelfzorg & Een Gezonde Leefstijl
5.1 VOEDING
5.2 VERTERING
5.3 BLOEDSOMLOOP
5.4 DE MATRIX
Guasha Basis Behandeling
5.5 VERBRANDING
5.6 ASSIMILATIE
5.7 ONTGIFTING
5.8 UITSCHEIDING
6. HET STROOMSYSTEEM BIJ ACUTE AANDOENINGEN (77)
Biologische therapie van kinder- en infectieziekten
Je Immuunsysteem versterken
(Het Griepboekje)
7. BIJ CHRONISCHE ZIEKTE (101)
Inleiding
De Homotoxicologie vlg. Dr. H.H.Reckeweg
MESS
Een voorbeeld uit duizenden
Voedingstherapie bij kanker
Het electro-magnetisch stralingssyndroom
Ontzuringstherapie
8. DE MEIMEI STORY (137)
Haar biografie
Een voorbeeld: Guasha bij rheuma
Guasha & Pijn
Dagcursussen
Zelfzorg/Preventie van Borstkanker
9. HOLISTISCHE GENEESKUNDE
& WETENSCHAP
(150)

Addertje onder het gras
Gemonopoliseerde gezondheid
Resumerend
Wetenschap
Holistisch/Integraal
10. „DR. HAN“ (163)
Biografie
Handbook „Flow System Therapy“
Dagcursussen
Na grote aarzeling….
11. STRESSMANAGEMENT (171)
Inleiding
Wat is stress?
Oorzaken van stress
Ons antwoord
Optimale vitaliteit
12. SCHOONHEID VAN BINNENUIT (177)
Beaut
Vitale
Anti-Ageing/Gezichtsverjonging door Guasha
13. EGO:
DE MENS IN ZIJN KERN GESTOORD
(181)

Het Ontredderde Westen
De Ego-Catastrofe
14. DE INTEGRALE WEG (226)
Inleiding
Lichaams- en Contaktbewustzijn
Gewaarzijn
Zelfoverstijging
Heel-Zijn
Blokkaden
De Tegenstrever
Het Creatieve Proces
METAsynthese
Appendix
15. BRIEVEN (256)
Stille Muziek
De Weg van de Krijger
Spirituele Gemeenschap
Lieve Hilde
16. OPLEIDING IN “SPIRITUAL SERVICE” (264)
Inleiding
Probleemstelling
De Client
De Therapeut
De Methode
Nawoord
“Grapje”
17. HELENDE GEMEENSCHAPPEN (278)
Spiritual Service, Health Service, Community Service,
Earth Service

18. IN HARMONIE MET DE NATUUR
(285)
Hemel & Aarde Oefeningen
(Tiendi Qigong)
Lichaamsbewust fietsen
Het cyclische bestaan
Vacuum Fysica
19. TERUG NAAR DE OORSPRONG (302)
De Kosmische Moeder als het Uiteindelijke
De Kosmische Orde

Erkentelijkheid
Keeromme
Moeder Healing
20. AFORISMEN (327)
„Methode, Guru en Weg“ uit 1981
21. HET GROTE LEERPROCES (361)
Inleiding
De Nieuwe Mens
Het Leerproces
De Oorspronkelijke Tekst
22. HEALING THE PLANET (369)
(„Zo Boven Zo Beneden“)
De Zeven Springplanken
De Oorspronkelijke Traditie
De Nieuwe Gezondheidszorg
De Europese Jeugdbeweging
Ecologische Land- en Tuinbouw
De Regionale Economie
De GemeenschapsDemokratie
Straatgemeenschap/Wijkzelfbestuur
23. HEEL DE MENS (402)
Ons nieuwe centrum
24. POST-ANTIBIOTISCHE GENEESKUNDE
(407)
25. VITALWORLD (413)
25.1 PERSOONLIJK GEZONDHEIDSPLAN
25.2 OVC GEZONDHEIDS-CHECK- UP
25.3 STRAATGEZONDHEIDSTEAMS

25.4 TRAINING BASISGEZONDHEIDS-
CONSULENTEN
25.5 CARRIERE-PERSPECTIEVEN
25.6 EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG
25.7 INTEGRAAL WERELDWIJD
26. JONGEREN VRAGEN (446)
Vraaggesprek Deel 1
27. DE HEILIGE VALLEI
(457)
De Afdaling
De Diepte
De Terugkomst

28. OMNI-VERSEN
(466)
Po
sie
Oefening in Spiritueel Realisme

Opgedragen aan mijn leermeesters:
L.von Bertalanffy (algemene systeemtheorie)
Dr.H.H.Reckeweg (homotoxicologie)
Dr.B.Aschner (constitutietherapie)
Prof.dr.P.Vogler (klinische geneeskunde)
Dr.F.X.Mayr (darmreiniging)
Dr.P.G.Seeger (milieu en kanker)

"Dr. Han" ook „Nieuwe Wijsheidsleraar“ genoemd
lecturing in Hollywood (2006)

U ontvangt het boek bij U thuis na overmaking van 25,- euro + porto euro 6,75  op ABN/AMRO Bank IBAN: NL16ABNA0562330127 (BIC: ABNANL2A) tnv H. Stiekema te Bunnik, met duidelijke vermelding van de titel(s), het aantal exemplaren, Uw naam, adres, code en woonplaats. Voor bestellingen uit het buitenland gaarne nader contact.

2017 Copyright by Han M. Stiekema. All rights reserved.

HOME

Latest updating: 05/29/17

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org