Vital World


 

VITALWORLD

OPEN BRIEF

Geachte Heer/Mevrouw,

Dat wij in een kritieke tijd leven, zullen maar weinig mensen meer ontkennen. Er komt zoveel op ons af tegenwoordig. Een gevoel van onbehagen verspreidt zich onder de bevolking. Zolang het nog ver van ons bed blijft, maken wij ons (nog) niet al teveel zorgen. Anders wordt het wanneer het ons persoonlijk treft. Hetgeen met name geldt voor onze gezondheid. Voor de allermeeste mensen is dit terecht het "hoogste goed". Welnu, het wordt in toenemende mate duidelijk, dat er wat dat betreft "iets niet klopt". Vooral de laatste tijd hebben steeds meer mensen klachten van allerlei aard, varierend van moeheid, ME, hoofdpijn, nervositeit, slapeloosheid, RSI, fibromyalgie, arthrose tot hoge bloeddruk, hartstilstand, beroerte, allergie, immuunzwakte, stress, depressie, burn-out of dementie. Er zijn steeds minder mensen tegenwoordig, die zich nog volledig gezond voelen. Wellicht zijn wij zelf een van hen.

Wat ons in dit opzicht onzeker maakt, is dat de overheid cq de gezondheidszorg weinig initiatief toont om ook maar iets tegen deze "nieuwe risico's" te doen. Ja, het lijkt er zelfs op, dat de ernst van de situatie bewust onder tafel wordt geveegd. Tegen deze achtergrond hoeft het niet te verbazen, dat de burgers zelf stappen gaan zetten om hun gezondheid "in eigen hand te nemen". Hetgeen onlangs heeft geresulteerd in een uniek initiatief VITALWORLD genaamd. Het bestaat uit een buitengewoon effectief en veelzijdig programma ter optimalisering van onze eigen gezondheid - middels het zgn Persoonlijke Gezondheidsplan - een dat kostenloos via het internet aan een ieder ter beschikking is gesteld. Is het niet zo, dat gezondheid grotendeels afhankelijk is van onze eigen inspanningen? Inderdaad, ongeveer 70% van al onze klachten kunnen worden verbeterd met een gezonde leefstijl. Dit laatste kunnen wij echter alleen zelf doen, vandaar dat in dit nieuwe concept ZELFHULP centraal staat.

Het sluit aan bij bestaande initiatieven van diegenen, die voor zichzelf andere wegen zoeken om hun gezondheid te verbeteren. Hoevelen zijn er niet die anders zijn gaan eten cq leven? Hoevelen hebben er geen cursussen gevolgd, om vervolgens anderen te kunnen helpen? Ons VITALWORLD project brengt deze initiatieven in een zinvol kader, waardoor zij elkaar positief kunnen bevruchten. Het kan een aanzet zijn voor fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg. Hiertoe richten wij ons zowel tot personen, groepen, centra en organisaties alsook aan bestaande initiatieven op straat-, buurt-, wijk- en gemeenteniveau. Open onze website en laat U overtuigen van de noodzaak van dit geheel nieuw burgerinitiatief.

Succes, graag tot horens, namens VITALWORLD,

Met beste groet,

Drs MeiMei Yu

Wij stellen het zeer op prijs, wanneer U deze brief verder zoudt willen verspreiden (e-mail/fax/post).
Al of niet voorzien van Uw eigen commentaar. Dank!

Terug

Lijn.gif (2795 bytes)
Latest updating: 08/26/07

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org